Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
MSDN Library
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MobileServiceTable.where function

Updated: June 20, 2013

Applies a row filtering predicate to the query against the table.

mobileServiceTable.where(object);
mobileServiceTable.where(function() { /* defines projection */ });

object
Type: object

JSON object that defines the row filter.

function
Type: function

Function that defines the row filter.

Type: Query object

A query that can be further composed.

This code executed a query that uses a JSON object to define a filter for completed items. The results are then bound to a control.

todoTable.where({ complete: false })
  .read()
  .done(function (results) {
    todoItems = new WinJS.Binding.List(results);
    listItems.winControl.itemDataSource = todoItems.dataSource;
  });   

 

Namespace

WindowsAzure.MobileServices

Library

MobileServices.js

Visa:
© 2015 Microsoft