MSDN Library
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MobileServiceTableQuery<T>.ToListAsync Method

Evaluates the query asynchronously and return the results in a new List.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.Managed (in Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.Managed.dll)

public Task<List<T>> ToListAsync()

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<List<T>>
The evaluated query results as a List.

Gruppinnehåll

Visa:
© 2016 Microsoft