Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

IMobileServiceTable<T>.Skip Method

Updated: June 25, 2013

Creates a query by applying the specified skip clause.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Mobile (in Microsoft.WindowsAzure.Mobile.dll)

IMobileServiceTableQuery<T> Skip(
	int count
)

Parameters

count
Type: System.Int32
The number to skip.

Return Value

Type: Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.IMobileServiceTableQuery<T>
A query against the table.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft