Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
MSDN Library
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

insert function

Updated: June 16, 2015

Invoked when an item is insert into a table.

function insert(item, user, request) { }

item
Type: object

The rowset to be inserted into the table.

user
Type: object

The user object that represents an authenticated user when authentication is required, otherwise undefined.

request
Type: object

The request object that represents the request for the operation.

Type: undefined

When the insert operation succeeds, a response with 201 HTTP status code is returned with the state of the inserted item in the body. This item includes the ID of the item generated during the insert operation.

You can control data that is inserted by modifying the state of the item object before the execute method is called.

You can override the default success and error behaviors. For more information, see Mobile Services JavaScript (Node.js) backend library

Visa:
© 2015 Microsoft