EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MobileServiceTable.getTableName function

Updated: June 20, 2013

Returns the name of the table.

mobileServiceTable.getTableName();

Type: string

The name of the table.

 

Namespace

WindowsAzure.MobileServices

Library

MobileServices.js

Visa: