MSDN Library
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

How to: Configure Firewall Settings (Azure SQL Database)

Updated: July 22, 2015

The most recent version of this topic is now at How to: Configure Firewall Settings (Azure SQL Database). (The content below will eventually be removed.)

Visa:
© 2015 Microsoft