EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

ScopeInactiveException Constructor

Initializes a new instance of the ScopeInactiveException class with default values.

Namespace:  Microsoft.Workflow.Client
Assembly:  Microsoft.Workflow.Client (in Microsoft.Workflow.Client.dll)

public ScopeInactiveException()

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa: