EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

CreateException<T> Methods

 

Namespace:   Microsoft.Activities
Assembly:  Microsoft.Activities (in Microsoft.Activities.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodGetType()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodToString()

(Inherited from Activity.)

Return to top
Visa: