Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

ExternalVariable<T>.Type Property

Gets the type of the external variable.

Namespace:  Microsoft.Activities
Assembly:  Microsoft.Activities (in Microsoft.Activities.dll)

public override Type Type { get; }

Property Value

Type: System.Type
Returns the type of the external variable.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft