EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

ExternalVariable<T>.Type Property

Gets the type of the external variable.

Namespace:  Microsoft.Activities
Assembly:  Microsoft.Activities (in Microsoft.Activities.dll)

public override Type Type { get; }

Property Value

Type: System.Type
Returns the type of the external variable.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa: