Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

Restart role

Updated: July 10, 2015

The Restart role operation restarts the specified Virtual Machine.

The Restart role request may be specified as follows. Replace <subscription-id> with the subscription ID, <cloudservice-name> with the name of the cloud service, <deployment-name> with the name of the deployment, and <role-name> with the name of the Virtual Machine.

 

Method Request URI

POST

https://management.core.windows.net/<subscription-id>/services/hostedservices/<cloudservice-name>/deployments/<deployment-name>/roleinstances/<role-name>/Operations

You must make sure that the request that is made to the management service is secure. For additional details, see Authenticating Service Management Requests.

The following table describes the request headers.

 

Request Header Description

x-ms-version

Required. Specifies the version of the operation to use for this request. This header should be set to 2012-03-01 or higher. For more information about versioning headers, see Service Management Versioning.

The format of the request body is as follows:

    
<RestartRoleOperation xmlns="http://schemas.microsoft.com/windowsazure" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <OperationType>RestartRoleOperation</OperationType>
</RestartRoleOperation>

The following table describes the elements of the request body.

 

Element name Description

OperationType

Required. Specifies the operation to be performed.

The value must be set to RestartRoleOperation.

The response includes an HTTP status code and a set of response headers.

A successful operation returns status code 202 (Accepted). For information about status codes, see Service Management Status and Error Codes.

The response for this operation includes the following headers. The response may also include additional standard HTTP headers. All standard headers conform to the HTTP/1.1 protocol specification.

 

Response Header Description

x-ms-request-id

A value that uniquely identifies a request made against the management service.

Visa:
© 2015 Microsoft