MSDN Library
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

Performance Considerations with Azure SQL Database

Updated: November 21, 2014

This topic has been archived, and will be removed soon. For related information, see Azure SQL Database Performance Guidance or Azure SQL Database Service Tiers and Performance Levels.

Visa:
© 2016 Microsoft