Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Management Certificates (classic) REST
Collapse the table of content
Expand the table of content
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

Operations on Management Certificates

 

Updated: July 10, 2015

The Service Management API includes operations for managing management certificates in your subscription.

Visa:
© 2015 Microsoft