EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

Make a Startup Task Perform Different Actions on the Compute Emulator and the Cloud

Updated: October 24, 2014

This information is now available at Common Cloud Service startup tasks

Visa: