Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MessageSession.OnTryReceive Method (TrackingContext, Int32, TimeSpan, IEnumerable<BrokeredMessage>)

Attempts a message receive operation.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected override bool OnTryReceive(
	TrackingContext trackingContext,
	int messageCount,
	TimeSpan serverWaitTime,
	out IEnumerable<BrokeredMessage> messages
)

Parameters

trackingContext
Type: Microsoft.ServiceBus.Tracing.TrackingContext
The context information associated by a transaction tracking this operation.
messageCount
Type: System.Int32
The number of messages to try to receive.
serverWaitTime
Type: System.TimeSpan
The time span interval the operation waits before it times out.
messages
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<BrokeredMessage>
A collection of BrokeredMessage objects.

Return Value

Type: System.Boolean
true if the receive operation was successful; otherwise, false.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft