Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
View Diagnostic Data Stored in Azure Storage
Collapse the table of content
Expand the table of content
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

View Diagnostic Data Stored in Azure Storage

Updated: December 22, 2014

After you transfer diagnostic data to storage, you can view the data by using one of several tools that are available. Before you can view diagnostic data, you must initialize the diagnostic monitor, specify the storage account to use, and initiate the transfer of data. To do this, see Enabling Diagnostics in Windows Azure.

The following tools are some of the many options available to view data in a storage account:

  • Server Explorer in Visual Studio - If you have installed the Windows Azure Tools for Microsoft Visual Studio, you can use the Windows Azure Storage node in Server Explorer to view read-only blob and table data from your Windows Azure storage accounts. You can display data from your local storage emulator account and also from storage accounts you have created for Windows Azure. For more information, see Browsing Storage Resources with Server Explorer.

  • Azure Storage Explorer by Neudesic - Azure Storage Explorer is a useful graphical user interface tool for inspecting and altering the data in your Windows Azure storage projects including the logs of your Windows Azure applications. To download the tool, see Azure Storage Explorer.

  • Azure Diagnostics Manager by Cerebrata - Azure Diagnostics Manager is a Windows (WPF) based client for managing Windows Azure Diagnostics. It lets you view, download, and manage the diagnostics data collected by the applications running in Windows Azure. To download the tool, see Azure Diagnostics Manager.

See Also

Visa:
© 2015 Microsoft