EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCacheStoreProvider.Dispose Method ()

 

Used to dispose the DataCacheStoreProvider class.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public void Dispose()

Applies only to Microsoft AppFabric 1.1 for Windows Server.

Return to top
Visa: