DataCacheStoreException Constructor
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCacheStoreException Constructor ()

 

Creates a new instance of the DataCacheStoreException class.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public DataCacheStoreException()

This type of exception should be used within a read-through or write-behind provider. For more information, see .98b57b0f-9c62-43d8-954e-9f37432aa4ca

Applies only to Microsoft AppFabric 1.1 for Windows Server.

Return to top
Visa:
© 2016 Microsoft