Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
DataCacheStoreException Constructor (String, Exception)
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCacheStoreException Constructor (String, Exception)

 

Creates a new instance of the DataCacheStoreException class.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public DataCacheStoreException(
	string message,
	Exception innerException
)

Parameters

message
Type: System.String

An error message to associate with this exception object.

innerException
Type: System.Exception

An inner exception to associate with this exception object.

This type of exception should be used within a read-through or write-behind provider. For more information, see .

Applies only to Microsoft AppFabric 1.1 for Windows Server.

Return to top
Visa:
© 2015 Microsoft