Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

QueueClient.BeginDefer Method (Guid, AsyncCallback, Object)

Begins an asynchronous operation to suspend processing of a message.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IAsyncResult BeginDefer(
	Guid lockToken,
	AsyncCallback callback,
	Object state
)

Parameters

lockToken
Type: System.Guid
The lock token bound to the locked message instance.
callback
Type: System.AsyncCallback
An AsyncCallback delegate that references the method to invoke when the operation is complete.
state
Type: System.Object
A user-defined object that contains state information about the asynchronous operation.

Return Value

Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult that references the asynchronous operation to suspend processing of a message.

ExceptionCondition
TimeoutException

Thrown if the operation exceeded the timeout value set by OperationTimeout.

OperationCanceledException

Thrown if the client entity has been closed or aborted.

MessageLockLostException

Thrown if the message represented by the lockToken has lost the message lock.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft