Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MessagingFactory.BeginCreate Method (Uri, MessagingFactorySettings, AsyncCallback, Object)

Begins an asynchronous request to create a MessagingFactory object.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static IAsyncResult BeginCreate(
	Uri address,
	MessagingFactorySettings factorySettings,
	AsyncCallback callback,
	Object state
)

Parameters

address
Type: System.Uri
The namespace base address.
factorySettings
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.MessagingFactorySettings
The MessagingFactory settings.
callback
Type: System.AsyncCallback
An AsyncCallback delegate that references the method to invoke when the operation is complete.
state
Type: System.Object
A user-provided object that contains information about the create operation. This object is passed to the EndCreate(IAsyncResult) delegate when the operation is complete.

Return Value

Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult object that references the asynchronous create a MessagingFactory operation.

ExceptionCondition
UriFormatException

address is empty or null.

ArgumentNullException

credential is null.

ArgumentException

address contains a path appended to the full address of the service namespace.

This is an asynchronous version of the Create(Uri, ServiceBusMessagingFactorySettings) method.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft