Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

NamespaceManager.CreateQueue Method (QueueDescription)

Creates a new queue in the service namespace with the specified queue description.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public QueueDescription CreateQueue(
	QueueDescription description
)

Parameters

description
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.QueueDescription
A QueueDescription object describing the attributes with which the new queue will be created.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.QueueDescription
The QueueDescription of the newly created queue.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft