Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

QueueClient.AcceptMessageSession Method (String, TimeSpan)

Accepts a message session that allows grouping of related messages for processing in a single transaction using the given session identifier and wait time.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public MessageSession AcceptMessageSession(
	string sessionId,
	TimeSpan serverWaitTime
)

Parameters

sessionId
Type: System.String
The session identifier of the message session.
serverWaitTime
Type: System.TimeSpan
The time span the server waits for processing messages before it times out.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.MessageSession
A MessageSession that allows grouping of related messages for processing in a single transaction.

ExceptionCondition
ArgumentException

Thrown if sessionId is null, empty, or white spaces.

ArgumentOutOfRangeException

Thrown if serverWaitTime is not a positive TimeSpan value.

TimeoutException

Thrown if the operation exceeded the timeout value set by OperationTimeout.

OperationCanceledException

Thrown if the client is already closed, aborted, or disposed.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft