Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

ServerBusyException Constructor (String, Exception)

Initializes a new instance of the ServerBusyException class with a specified error message and a reference to the inner exception.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public ServerBusyException(
	string message,
	Exception innerException
)

Parameters

message
Type: System.String
The error message that describes the cause of the exception.
innerException
Type: System.Exception
The inner exception that is the cause of the current exception.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft