Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MessagingFactory.OnCreateMessageSender Method (String, TimeSpan)

Executes the create message sender action.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected virtual MessageSender OnCreateMessageSender(
	string entityName,
	TimeSpan timeout
)

Parameters

entityName
Type: System.String
The name of the entity.
timeout
Type: System.TimeSpan
The timeout.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.MessageSender
An IAsyncResult object that references the asynchronous create message sender action.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft