Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Receive Method (TimeSpan)
Collapse the table of content
Expand the table of content
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MessageReceiver.Receive Method (TimeSpan)

 

Receives a BrokeredMessage from the current queue or topic.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public BrokeredMessage Receive(
	TimeSpan serverWaitTime
)

Parameters

serverWaitTime
Type: System.TimeSpan

The time span the server waits before the operation times out.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.BrokeredMessage

The BrokeredMessage that represents the received message.

Return to top
Visa:
© 2015 Microsoft