EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

SafeStreamWriter Constructor (String)

 

This API supports the product infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public SafeStreamWriter(
	string path
)

Parameters

path
Type: System.String

Internal.

Return to top
Visa: