Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MessagingEntityNotFoundException Constructor (String, Exception)

Initializes a new instance of the MessagingEntityNotFoundException class with a specified error message and a reference to the inner exception that is the cause of this exception.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public MessagingEntityNotFoundException(
	string message,
	Exception innerException
)

Parameters

message
Type: System.String
The error message that explains the reason for the exception.
innerException
Type: System.Exception
The exception that is the cause of the current exception.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft