Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

BrokeredMessage.GetBody<T> Method (XmlObjectSerializer)

Deserializes the brokered message body into an object of the specified type by using the supplied XmlObjectSerializer.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public T GetBody<T>(
	XmlObjectSerializer serializer
)

Type Parameters

T

The generic type parameter.

Parameters

serializer
Type: System.Runtime.Serialization.XmlObjectSerializer
The serializer object.

Return Value

Type: T
The deserialized object or graph.

ExceptionCondition
ObjectDisposedException

Thrown if the message is in disposed state or the message body has already been consumed.

ArgumentNullException

Thrown when invoked with a null serializer object.

InvalidOperationException

Thrown if the message contains a null body stream or the body stream contains no data or the message body has already been consumed.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft