Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

Known Issues in Azure Cloud Services

Updated: April 8, 2015

This page contains a list of known issues for the Azure SDK, Cloud Services and related tools.

The Top Support Issues are listed at Top Support Issues in Azure.

The CloudDrive Mount Operation Takes a Long Time to Complete
Applies to: Azure SDK 1.6 and later.

System.ServiceModel.CommunicationObjectFaultedException During Role Instance Start-up
Applies to: Azure SDK 1.3 and later

Troubleshooting Roles That Fail to Start
Applies to: Azure SDK 1.3 and later

Applies to Specific SDK Versions

IIS7 Logs Are Not Collected Properly
Applies to: Azure SDK 1.3 and 1.4

Debugger Does Not Attach to Role to be Debugged
Applies to: Azure SDK 1.3 and 1.4

Default TEMP Folder Size is too Small on Web/Worker role
Applies to: Azure SDK 1.0 through SDK 1.4 using Web and Worker Roles

For updates and known issues in Azure Storage client library, see the following blog entries:

Azure Storage Team Blog – Fixed Issues

Azure Storage Team Blog – Known Issues

Visa:
© 2015 Microsoft