MSDN Library
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

StorageCredentialsAccountAndKey Constructor (String, Byte[])

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Microsoft Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. See Storage Client Library for the latest version.]

Initializes a new instance of the StorageCredentialsAccountAndKey class, using the storage account name and access key.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Användning
Dim accountName As String
Dim key As Byte()

Dim instance As New StorageCredentialsAccountAndKey(accountName, key)

public StorageCredentialsAccountAndKey (
	string accountName,
	byte[] key
)

Parameters

accountName

Type: System.String

The name of the storage account.

key

The account access key, as an array of bytes.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Reference

StorageCredentialsAccountAndKey Class
StorageCredentialsAccountAndKey Members
Microsoft.WindowsAzure Namespace

Visa:
© 2016 Microsoft