Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
MSDN Library
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

Differences Between the Storage Emulator and Azure Storage Services

Updated: April 10, 2015

The content in this topic has been migrated to Use the Azure Storage Emulator for Development and Testing. Please update links and bookmarks to point to the new version.

Visa:
© 2015 Microsoft