Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
DataCacheLocalCacheProperties Constructor (Int64, TimeSpan, DataCacheLocalCacheInvalidationPolicy)
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCacheLocalCacheProperties Constructor (Int64, TimeSpan, DataCacheLocalCacheInvalidationPolicy)

 

Creates a new instance of the DataCacheLocalCacheProperties class. This overloaded constructor accepts parameters that configure the properties of local cache.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public DataCacheLocalCacheProperties(
	long objectCount,
	TimeSpan defaultTimeout,
	DataCacheLocalCacheInvalidationPolicy invalidationPolicy
)

Parameters

objectCount
Type: System.Int64

The maximum number of objects in the local cache.

defaultTimeout
Type: System.TimeSpan

The time that objects reside in the local cache before invalidation.

invalidationPolicy
Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching.DataCacheLocalCacheInvalidationPolicy

The invalidation policy for the local cache. This can be set to either NotificationBased or TimeoutBased.

Return to top
Visa:
© 2015 Microsoft