Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

ConfigStoreException Constructor (String)

Creates a new instance of the ConfigStoreException class. Applies only to the server versions of AppFabric.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public ConfigStoreException(
	string exceptionMessage
)

Parameters

exceptionMessage
Type: System..::..String
The message string that describes the error.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft