EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

ICustomProvider.Delete Method (Object, String)

 

Deletes an existing entry from the configuration store.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

void Delete(
	object transactionContext,
	string type
)

Parameters

transactionContext
Type: System.Object

The transaction context object associated with this entry.

type
Type: System.String

The type of entry to be enumerated.

Return to top
Visa: