Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

GetCacheItem Method (String)

Gets a DataCacheItem object to retrieve all information associated with your cached object in the cluster.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public DataCacheItem GetCacheItem(
	string key
)

Parameters

key
Type: System..::..String
The unique value that is used to identify the object in the cache.

Return Value

Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheItem
ADataCacheItem object that contains all information associated with your cached object. Null is returned if the key does not exist.

A DataCacheItem object is useful for tag-based and concurrency operations because, together with other information, it includes the associated tags and current version information corresponding to your cached object.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft