Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

RoleInstanceDiagnosticManager.BeginOnDemandTransfer Method (DataBufferName)

Updated: November 15, 2013

Begins an on-demand transfer of the specified data buffer.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.Management
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics (in Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.dll)

public Guid BeginOnDemandTransfer (
	DataBufferName sourceBufferName
)

Parameters

sourceBufferName

Type: Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.DataBufferName

The name of the source buffer.

Return Value

Type: System.Guid

A request ID identifying the transfer.

The BeginOnDemandTransfer(DataBufferName) method is used to start an on-demand transfer of buffered diagnostic data from the local storage of a role instance to your desired final destination. The input parameter, sourceBufferName, indicates the value of the DataBufferName enumeration that you want to transfer.

Only one transfer of each data buffer can occur at a time. For example, if you call this method using PerformanceCounters to start transferring all performance counter data for a role instance, you cannot call it again until the transfer has completed.

Example

The following code snippet starts an on-demand transfer of performance counter data for the role instance:

// Get the diagnostic monitor for the specified role instance.
RoleInstanceDiagnosticManager roleInstanceDiagnosticManager = 
    new RoleInstanceDiagnosticManager(myStorageAccount, 
                     "28281fc7754b44faa9ccf4911983edf1",
                     "MyWebRole",
                     "deployment(1).MyAzureProject.WebRole1.0");

// Start a transfer of performance counter logs.
roleInstanceDiagnosticManager.BeginOnDemandTransfer(DataBufferName.PerformanceCounters);


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

Target Platforms

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft