Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Accounts and Billing
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

Azure SQL Database Accounts and Billing

Updated: June 24, 2015

This topic has been archived, and will be removed soon. For related information, see

See Also

Other Resources

Azure SQL Database

Visa:
© 2015 Microsoft