MSDN Library
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

How to: Connect to Azure SQL Database by using sqlcmd

Updated: July 15, 2015

This topic has been archived, and will be removed soon. For related information, see.

Visa:
© 2016 Microsoft