EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

System Views (Azure SQL Database)

Updated: November 21, 2014

This topic is OBSOLETE. For information about Transact-SQL built-in system views, see System Views (Transact-SQL).

See Also

Visa: