Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
MSDN Library
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

System Views (Azure SQL Database)

Updated: November 21, 2014

This topic is OBSOLETE. For information about Transact-SQL built-in system views, see System Views (Transact-SQL).

See Also

Visa:
© 2015 Microsoft