MSDN Library
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

Managing Databases, Logins, and Users in Azure SQL Database

Updated: September 9, 2015

This topic has been move to the Azure documentation site at Managing databases and logins in Azure SQL Database.

Visa:
© 2015 Microsoft