Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

New-AzureStorageTable

[This topic is pre-release documentation and is subject to change in future releases. Blank topics are included as placeholders.]

New-AzureStorageTable

Creates storage tables.

 

Parameter Set: Default
New-AzureStorageTable [-Name] <String> [-Context <AzureStorageContext> ] [ <CommonParameters>]
 

This topic describes the cmdlet in the .6.19 version of the Windows Azure PowerShell module. To find out the version of the module you're using, from the Windows Azure PowerShell console, type (get-module azure).version.

Creates the storage tables associated with the storage account in Windows Azure.

 

-Context<AzureStorageContext>

Specifies the storage context. To create it, you can use the New-AzureStorageContext cmdlet.


Aliases

none

Required?

false

Position?

named

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

True (ByPropertyName)

Accept Wildcard Characters?

false

-Name<String>

Specifies a name for the new table.


Aliases

N,Table

Required?

true

Position?

1

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

True (ByValue, ByPropertyName)

Accept Wildcard Characters?

false

<CommonParameters>

This cmdlet supports the common parameters: -Verbose, -Debug, -ErrorAction, -ErrorVariable, -OutBuffer, and -OutVariable. For more information, see  about_CommonParameters (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=113216).

Inputs

The input type is the type of the objects that you can pipe to the cmdlet.

Outputs

The output type is the type of the objects that the cmdlet emits.

 

Example 1

This example creates a storage table with a name of ‘tableabc’.


C:\PS>New-AzureStorageTable tableabc

Example 2

This example creates multiple tables. It uses the Split method of the .NET String class and then passes the names on the pipeline. For more information about this method, see String.Split Method


C:\PS>"table1 table2 table3".split() | New-AzureStorageTable

Related topics

Visa:
© 2015 Microsoft