Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
Expand Minimize
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MessageReceiver.OnMessageAsync Method

Asynchronously processes a message in an event-driven message pump.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public void OnMessageAsync(
	Func<BrokeredMessage, Task> callback,
	OnMessageOptions options
)

Parameters

callback
Type: System.Func<BrokeredMessage, Task>
The method to invoke when the operation is complete.
options
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.OnMessageOptions
Specifies the OnMessageOptionsoptions with which to instantiate the message pump.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft