Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
Expand Minimize
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MessageReceiver.OnMessageAsync Method

Asynchronously processes a message in an event-driven message pump.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public void OnMessageAsync(
	Func<BrokeredMessage, Task> callback,
	OnMessageOptions options
)

Parameters

callback
Type: System.Func<BrokeredMessage, Task>
The method to invoke when the operation is complete.
options
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.OnMessageOptions
Specifies the OnMessageOptionsoptions with which to instantiate the message pump.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft