Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

Get-AzureSqlDatabaseImportExportStatus

[This topic is pre-release documentation and is subject to change in future releases. Blank topics are included as placeholders.]

Get-AzureSqlDatabaseImportExportStatus

Returns the status of an import or export operation between Windows Azure blob storage and a Windows Azure SQL Database.

Syntax

Parameter Set: ByConnectionInfo
Get-AzureSqlDatabaseImportExportStatus [-Username] <String> [-Password] <String> [-ServerName] <String> [-RequestId] <String> [ <CommonParameters>]

Parameter Set: ByRequestObject
Get-AzureSqlDatabaseImportExportStatus [-Request] <ImportExportRequest> [ <CommonParameters>]
Detailed Description

This cmdlet returns the status of an import or export request initiated by the Start-AzureSqlDatabaseImport or Start-AzureSqlDatabaseExport cmdlet. You can specify the request object with the Request parameter, or you can identify the request with the RequestId parameter along with the Username, Password, and ServerName parameters.

Parameters

-Password<String>

If RequestId is specified, the password required to connect to the Azure SQL Database Server.


Aliases

none

Required?

true

Position?

2

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

false

Accept Wildcard Characters?

false

-Request<ImportExportRequest>

The ImportExportRequest object representing the import or export request, as returned by the Start-AzureSqlDatabaseImport or Start-AzureSqlDatabaseExport cmdlet.


Aliases

none

Required?

true

Position?

1

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

false

Accept Wildcard Characters?

false

-RequestId<String>

The GUID of the import or export operation for which to return status. This parameter requires the UserName, Password, and ServerName parameters.


Aliases

none

Required?

true

Position?

4

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

false

Accept Wildcard Characters?

false

-ServerName<String>

If RequestId is specified, the name of the Azure SQL Database Server.


Aliases

none

Required?

true

Position?

3

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

false

Accept Wildcard Characters?

false

-Username<String>

If RequestId is specified, the user name required to connect to the Azure SQL Database Server.


Aliases

none

Required?

true

Position?

1

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

false

Accept Wildcard Characters?

false

<CommonParameters>

This cmdlet supports the common parameters: -Verbose, -Debug, -ErrorAction, -ErrorVariable, -OutBuffer, and -OutVariable. For more information, see about_CommonParameters

Inputs

The input type is the type of the objects that you can pipe to the cmdlet.

Outputs

The output type is the type of the objects that the cmdlet emits.

  • Microsoft.WindowsAzure.Management.SqlDatabase.Services.ImportExport.StatusInfo

Examples

-------------------------- EXAMPLE 1 --------------------------

This example returns the status of an export request


C:\PS>$exportRequest = Start-AzureSqlDatabaseExport -SqlConnectionContext $SqlCtx -StorageContainer $Container -DatabaseName $DatabaseName -BlobName $blobNameC:\PS>Get-AzureSqlDatabaseImportExportStatus -Request $exportRequest

Related topics

Visa:
© 2015 Microsoft