EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

response object

 

Updated: June 3, 2015

The response object passed to the script is an Express.js response object. For more information see the Express.js response object documentation.

The response object is passed as the second argument to the function that defines an exported HTTP method in a custom API.

Visa: