Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MessageReceiver.OnBeginComplete Method (TrackingContext, IEnumerable<Guid>, Boolean, TimeSpan, AsyncCallback, Object)

Executes upon calling the OnComplete or BeginComplete operation.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected abstract IAsyncResult OnBeginComplete(
	TrackingContext trackingContext,
	IEnumerable<Guid> lockTokens,
	bool fromSync,
	TimeSpan timeout,
	AsyncCallback callback,
	Object state
)

Parameters

trackingContext
Type: Microsoft.ServiceBus.Tracing.TrackingContext
The context information associated by a transaction tracking this operation.
lockTokens
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<Guid>
The collection of lock tokens bound to the locked message instances.
fromSync
Type: System.Boolean
The start of the synchronization.
timeout
Type: System.TimeSpan
The time span the operation waits before it times out.
callback
Type: System.AsyncCallback
An AsyncCallback delegate that references the method to invoke when the operation is complete.
state
Type: System.Object
A user-defined object that contains state information about the asynchronous operation.

Return Value

Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult that references the asynchronous operation to complete receiving of messages.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft