Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

Show-AzureWebsite

[This topic is pre-release documentation and is subject to change in future releases. Blank topics are included as placeholders.]

Show-AzureWebsite

Opens a browser on a specified website.

 

Parameter Set: Default
Show-AzureWebsite [[-Name] <String> ] [ <CommonParameters>]
 

The Show-AzureWebsite cmdlet opens a browser on a specified website.

 

-Name<String>

Specifies the name of the site to open in the browser.


Aliases

none

Required?

false

Position?

1

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

True (ByPropertyName)

Accept Wildcard Characters?

false

<CommonParameters>

This cmdlet supports the common parameters: -Verbose, -Debug, -ErrorAction, -ErrorVariable, -OutBuffer, and -OutVariable. For more information, see  about_CommonParameters (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=113216).

Inputs

The input type is the type of the objects that you can pipe to the cmdlet.

Outputs

The output type is the type of the objects that the cmdlet emits.

Related topics


Show-AzurePortal

Visa:
© 2015 Microsoft