Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

Virtual Machine and Cloud Service Sizes for Azure

Updated: June 24, 2015

noteNote
The contents of this article are now available on the Azure website and will be updated there. See Sizes for Cloud Services and Sizes for Virtual Machines.

Visa:
© 2015 Microsoft