MSDN Library
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

Working with the Azure Backup Agent

Updated: June 2, 2015

Read the latest information about Backup Vaults in Azure Backup on the Microsoft Azure site.

Visa:
© 2016 Microsoft