MSDN Library
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

Connectivity Considerations for SQL Server in Azure Virtual Machines

Updated: August 26, 2015

This topic has been archived, and will be removed soon. For related information, see Connect to a SQL Server Virtual Machine on Azure.

Visa:
© 2015 Microsoft